logo.gif

Завдання для самостійного опрацювання

Завдання для самостійного опрацювання

 
Вчитель Гвоздєва О.С.

Математика 6 А

Повторити "Координатний промінь, координати точок. Натуральні числа."

Опрацювати " Координатна пряма, Цілі числа. Число О. Протилежні числа."

Виконати №845, 856, 861,863, 869, 861, 889, 894.

Інформатика

6 клас: повторити " Операційна система. Робота з об'єктими ОС."

опрацювати " Текстовий процесор. Можливості текстового процесора. Вікно текстового процесора" 

9 клас: опрацювати " Комп'ютерні мережі. Локальна мережа. Інтернет. Пошук інформації в мережі."

10 клас: опрацювати " Електронна таблиця. Основні поняття."

11 клас: опрацювати " Робота в середовищі редактора Публікацій".

 Джерела: рекомендовані підручники, сайт http://disted.edu.vn.ua/, ...


 

Вчитель

Потребенко С.М./ Горовенко Т.П.

6 клас

Ex.1-4, p. 94 (PB)     Ex.1-2, p. 94-95 (PB)  p.96-вивчити слова (PB)

 Вчитель

Потребенко С.М.

7 клас

Ex. 3, p. 93(PB).    Ex. 3, p. 94-96 (PB)    Ex.4, p. 97(PB).,      p.97 - вивчити слова

10 клас

Ex3 p. 72-74 (PB)

p.74 -  вивчити слова

Ex. 4, p.74 (PB)

11 клас

 p. 136 - вивчити слова      Ex. 3, p. 133-136 (прочитати та виконати завдання)

Вчитель

Горовенко Т.П. /Матеранська/Катаєва

5 клас

Ex.1,2, p. 116 - читати     Ex.3 , p. 117      WB Ex.1-3, p. 59

Вчитель

Горовенко Т.П./Катаєва

4 клас

WB Ex1-3, p. 76

Вчитель

Матеранська/Чопляк В.В.

8 клас

Ex. 2, p. 67      Ex.1, p. 68 - читати

9 клас

p. 100 - слова вивчити     Ex. a, p. 105-106 - читати

Вчитель

Корнелюк Юлія Михайлівна

7-Б клас

1. Повторити правила вживання слів “too” та “enough”. Виконати впр. 18, 19, с. 18-19 (Grammar Practice Book).

2. Заповнити Mind-Map з теми “Sports”.

6-А, 6-Б, 6-В класи

1. Повторити тему «Злічувані та незлічувані іменники» та виконати впр. 1, с. 46 (Grammar Practice Book). 2. Виконати впр. 1, с. 92 (Pupil’s Book). Незнайомі слова виписати у словник.

3. Виконати впр. 2, 3, с. 37-38 (Workbook). Незнайомі слова виписати у словник.

3-А, 3-Б, 3-В класи

1. Впр 2, с. 70 (Pupil’s Book) – виписати назви мультфільмів (з транскрипцією та перекладом) у словник. 2. Виконати впр. 1, с. 44 (Workbook).

2-А, 2-Б, 2-В, 2-Г класи

1. Повторення Впр. 4, с. 57; впр.5, с. 61 – читати. Речення із цих вправ – списати у зошит. 

Вчитель

Ярощук В.П.

До уваги учнів 5-х класів!!!

ПРИРОДОЗНАВСТВО 

ТЕМА 1

. «Гіпотези та сучасні уявлення про виникнення Землі. Форма і розміри Землі.» Домашнє завдання. 1. Опрацювати у підручнику § 25,26 2. Підготувати малюнки Землі, якою її бачили давні люди різних народів світу. 

ТЕМА 2.

«Внутрішня будова Землі. Рухи Землі. Пори року.» Домашнє завдання 1. Опрацювати параграф § 27,28. 2. Намалювати в зошиті схематичний переріз внутрішньої будови Землі. 3. Підготувати прислів’я про прикмети різних пір року

ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я

5 КЛАС

ТЕМА: «Право на здоров’я. Права дитини. Обов’язки учня і громадянина.» Домашнє завдання Підручник:§ 18. 1. Доберіть казки, де порушуються права героїв-дітей. 2. Зробіть пам’ятку «Права та обов’язки учня й громадянина».

6 КЛАС

ТЕМА: «Спілкування людей. Засоби комунікації. Навички спілкування. Значення упевненої поведінки для здоров’я.» Домашнє завдання Підручник:§ 26. Дати відповіді на запитання.

7 КЛАС

ТЕМА: «Особливості психічного розвитку підлітків. Розвиток потреб.» Домашнє завдання Підручник:§ 22. Виконати завдання на с.146 підручника.

8 КЛАС

ТЕМА: «Безпека на дорогах. Екологічна безпека. Вплив екологічних умов на здоров'я людини.» Домашнє завдання Підручник:§ 9. Скласти «Правила поведінки в природному середовищі».

9 КЛАС

ТЕМА: «Репродуктивне здоров’я. Продовження роду – одне з основних призначень людини.» Домашнє завдання Підручник:§ 5. Розглянути життєві ситуації на с.48 підручника. Підготувати повідомлення «Вплив чинників ризику на репродуктивне здоров`я».

Вчитель 

Пугачова О.В.

Алгебра 11 клас Геометрія 11 клас Алгебра 10 клас Геометрія 10 клас

Тема”Первісна та її властивості. Таблиця первісних”

Тема”Тіла та поверхні обертання.Циліндр та його елементи.”

Тема “Властивості та графіки тригонометричних функцій”

Тема “Перпендикулярність прямих у просторі”

П.24, П.25 П.24,П.25 П.34,35 П.12,13 №24.2,24.5,25.2, 25.4,25.6 №912,914,922,941 №670,676,688,696, 702,713 №426,440,462,463, 468

 5 клас

П.26 ,№881,886,892,896

Вчитель

Мельничук О.М

. 9 клас,

алгебра

Для підготовки до ДПА необхідно опрацювати тему « Системи рівнянь другого степеня з двома змінними» і виконати №293(б, г, д), №295(б, д), №297(а, в), №304, №308. Джерела: Ю.І.Мальований, Г.М.Литвиненко, Г.М.Возняк «Алгебра 9 клас» (ст.132-143) або сайт http://disted.edu.vn.ua/,9 клас, алгебра, вчителі м. Вінниці, розв’язування задач за допомогою рівнянь та систем рівнянь №1-5+тест. 9 клас,

геометрія

Повторити тему «Найпростіші задачі в координатах», виконати №279, 281, 282, 283. Джерела: А.П.Єршова та інш. «Геометрія 9 клас» (ст.83-88).

8 «А» клас,

геометрія

Повторити І ознаку подібності трикутників, вивчити ІІ та ІІІ ознаки подібності. Виконати №363, 368, №369. Джерела: А.П.Єршова та інш. «Геометрія 8 клас» (ст.111-118)

. 8 «А» клас,

алгебра

Опрацювати тему « Квадратні корені. Арифметичний квадратний корінь». Виконати №494, 496, 500, 503. Джерела: О.С. Істер «Алгебра 8» (ст.89-93).

Вчитель

Зубрович Н.Г.

Зарубіжна література:

6-А:

ознайомитися з біографією А.П.Чехова, прочитати оповідання «Хамелеон»

8-А, Б:

повідомлення про персько-таджицьких поетів (Омара Хайяма, Рудакі, Гафіза)

10-А:

ознайомитися з біографією Л.М.Толстого , прочитати роман «Анна Кареніна»

11-А, Б:

знати життєвий і творчий шляхи поетів «срібної доби», вивчити 2 вірша (за вибором)

Російська мова:

6-А:

повторити вивчені правила, виписати 5 речень із твору А.П.Чехова «Хамелеон», підкреслити орфограми

8-А, 8-Б:

вивчити тему «Однорідні члени речення»; виписати 7 - 8 речень з однорідними членами із творів російських письменників.

Вчитель

Чайнюк Н.В.

8 КЛАС

Укр. мова : параграф 22 стр 102-103.106, впр 191,197, параграф 23 стр 109 впр 209. Укр..літ: стр 146-155, вірш «Любіть Україну» напам*ять.

11КЛАС

Укр..мова: параграф 34 стр 239 впр.396, 400. параграф 35 стр 247, впр.410, 417. Укр..літ. стр. 176-193, прочитати роман І.Багряного «Тигролови». 

Вчитель

Янощук Л.Л.

7КЛАС

Укр..мова :параграф 20, впр 163, параграф 21, впр.174, пар.22, впр.177, пар. 23,впр.186,191.

Укр..літ. Г.Тютюнник. «Климко», О.Стороженко «Скарб».

10КЛАС

Укр..мова: пар.7, впр.154, пар.8,впр.160, пар.9, впр.173, пар.10, впр.183 ,пар.11,впр.196, пар.12,впр.214.

Укр..літ: Б.Грінченко «Каторжна», М.Коцюбинський: «Інтермецо», «Тіні забутих предків», «Цвіт яблуні»,                    «Коні не винні». О.Кобилянська «Земля».

Д/З  Опрацюйте ст. 167-176 у підручнику;

дайте відповіді на запитання, ст. 168.

Вивчіть напам’ять один із віршів Дж. Байрона.

Вчитель

Висоцька Н.Є.

Російська мова

7 класи

Тема: Сприйняття при читанні та на слух емоційно-оцінювальної інформації, що повністю не відображена у тексті

Д/З   Опрацюйте §16. Вправа 108 – усно, вправа 109 – напишіть про свої враження від оповідання.

9 класи

Тема: Складні речення з кількома видами підрядних

Д/З  Опрацюйте § 28. Вправа 3, ст. 165 – спишіть речення, розставте розділові знаки. Складіть схеми речень

Англійська мова

2 класи

Завдання на повторення вивченого  матеріалу

Прочитайте вправу 4, ст. 57;  вправу 5, ст. 61. 

Спишіть у зошити речення із цих вправ.