logo.gif

Методична рада інформує

Методичний вісник №1 (2017-2018 н.р.)

"15 шкільних миттєвостей"

 


Методична рада інформує

Відповідно до Положення про методичний кабінет середнього закладу освіти (Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 1998. – №2. – С.7–8), методичний кабінет є «організаційним центром методичної роботи з педагогічними кадрами». Основна мета діяльності методичного кабінету – створення інформаційно-методичної бази для вчителів, удосконалення їхньої професійної кваліфікації та самоосвіти, забезпечення оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу та реалізації завдань відповідно до Державного стандарту базової і повної середньої освіти.

Змістом роботи методкабінету є створення умов для самостійної, індивідуальної роботи педагогічних працівників шляхом забезпечення їх постійною науково-методичною літературою; здійснення науково-методичної допомоги педагогам у розвитку педагогічної творчості, сприяння діяльності творчих колективів і проблемних груп; організація консультацій із питань психології, педагогіки, фахової підготовки, методики вкладання предметів; здійснення наставництва, стажування молодих учителів; організація та періодичне проведення виставок навчальної літератури, забезпечення педагогічних працівників необхідною інформацією; участь в організації та проведенні представницьких педагогічних заходів: науково практичних конференцій, семінарів, педагогічних читань, творчих звітів, виставок тощо; здійснення видавничої діяльності на різних рівнях узагальнення кращого досвіду роботи загальноосвітнього навчального закладу. Шкільний методичний кабінет, що функціонує з 1975 року, суттєво оновився сучасною оргтехнікою та методичним змістом.За підсумками огляду методичних кабінетів навчальних закладів методичний кабінет школи став переможцем вищезазначеного конкурсу.

За методкабінетом закріплене окреме приміщення, в якому зберігається систематизована, раціонально скомпонована, естетично оформлена наявна документація та робочі матеріали. На базі кабінету створено методичну раду, яка виконує організаційну функцію пошуку творчих шляхів удосконалення всіх ділянок методичної роботи, систематичного озброєння вчителів міцними й глибокими знаннями, підвищенню ефективності їхньої праці.

Відповідно до наказу про розподіл функціональних обов'язків, методичний кабінет з вересня 2004р. діє під безпосереднім керівництвом заступника директора школи з навчально-виховної роботи Пастух Л.М.

На площі методкабінету знаходиться також створений у 2006 році музей кімнатних рослинзразковогорівня, що сприяє дотриманню належних санітарно-гігієнічних вимог.

З метою активізації діяльності шкільного методичного кабінету, підвищення його ролі у фаховому зростанні педагогічних працівників, на виконання наказу № 731 від 27.10.2008р. про огляд-конкурс методичних кабінетів навчальних закладів, упорядковано й систематизовано навчально-методичну базу шкільного методкабінету.

Оформлено змінний стенд «Методична робота в школі», де висвітлюються питання вивчення передового педагогічного досвіду вчителів міста, області та досягнення колективу, зокрема участь педагогів школи у міському конкурсі на кращий навчально-методичний посібник «Ярмарок фахових сподівань».

Відповідно до наказу №561 від 30.12.2010 р. «Про проведення конкурсу-огляду методичних кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів Вінницької області» з листопада 2010 р. по квітень 2011р. проведений вищезазначений конкурс, в якому взяли участь 31 заклад із 16 районів та міст області. Серед небагатьох закладів міста – ЗШ №15 Вінницької міської ради.

Наказом № 389 від 12.09.2011р. «Про підсумки проведення обласного конкурсу-огляду методичних кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів» відмічено шкільний методичний кабінет у частині «доцільність та конкретика планування» та «чітко виписана нормативно-правова база».