logo.gif

Учнівське самоврядування

Учнівське самоврядування

 

Шкільне самоврядування є важливою складовою шкільного життя. Воно поєднує учнівський колектив та адміністацію школи. Кожен учень може взяти участь у житті школи, своїми рішеннями, пропозиціями, активною позиицією.

У нашій школі є статут і кожен має його дотримуватись. Членом президентської ради може стати лише той хто визнає і забов'язується дотримуватися його.

 

Статут учнівського самоврядування

 

Розділ І. Загальні засади

Стаття 1. Учнівське самоврядування є добровільним об'єднанням учнів.

Стаття 2. Учнівське самоврядування є організацією, що складається з людей, створена людьми і для людей. Учні є людьми.

Стаття 3. Метою учнівського самоврядування є формування в учнів почуття господаря школи, класу, вміння співпрацюватина принципах партнерства, гласності, демократизму.

Стаття 4. Основною мовою спілкування в школі є державна мова — українська. Учнівське самоврядування дбає про запровадження мови в усіх сферах діяльності школи.

Стаття 5. Учнівське самоврядування сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.

Стаття 6. Символами учнівського самоврядування загальноосвітньої школи           І-ІІІ ступенів №15 міста Вінниці є прапор учнівського самоврядування, герб учнівського самоврядування і гімн учнівського самоврядування.

Розділ II. Права, свободи та обов'язки

Стаття 1. Усі учні школи є рівними у своїй гідності та правах.

Стаття 2.Особистість кожного, хто працює чи навчається в школі, є недоторканною і ніщо не повинно загрожувати її здоров'ю, обмежувати права, ображати честь і гідність.

Стаття 3. Образою честі й гідності кожного,  хто працює чи навчається в школі, є будь-які дії чи слова, що принижують честь, гідність іншої людини.

Стаття 4. Кожен учень має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей.

Стаття 5. Кожен учень має обов'язки перед суспільством та школою.

Учень зобов'язаний:

  • пройти курс навчання в школі;
  • подати документ, що пояснює його відсутність на уроках;
  • виконувати вимоги вчителів з підготовки до уроків;
  • дотримуватись норм та правил поведінки в школі.

Стаття 6. Учень має право, щоб урок закінчувався відразу після дзвінка на перерву.

Стаття 7. Учень має право на свободу думки та слова, на вільне вираження своїх поглядів та переконань.

Стаття 8. Кожен учень має право вільно збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб — на свій вибір. Ця інформація не повинна порушувати честь та гідність кожного, хто навчається чи працює в школі.

Стаття 9. Кожен учень має право обирати профіль навчання, факультативи та додаткові заняття, мистецькі гуртки, студії — на свій вибір.

Стаття 10. Кожному гарантується знати свої права та обов'язки.

Стаття 11. Кожен учень школи зобов'язаний неухильно додержуватися статуту учнівського самоврядування школи.

Стаття 12. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Стаття 13. Учні мають право брати участь в управлінні справами учнівського самоврядування школи, вільно обирати і бути обраними до органів учнівського самоврядування школи, подати свою пропозицію, вимогу Президентові учнівського самоврядування школи.

Стаття 14. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди.

Стаття 15. Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції.

Стаття 16. Кожен учень школи має право брати участь у будь-яких сферах шкільного життя, ініціювати будь-які форми цього життя.

Стаття 17. Учням забороняється:

17.1. Палити на території школи, вживати алкоголь, використовувати нецензурні слова.

17.2. Приходити до школи у неналежному вигляді.

17.3. Використовувати мобільний телефон під час уроків.

17.4. Зривати навчальний процес у цілому або один урок.

17.5. Пропускати навчальні заняття без поважних причин, запізнюватись.

17.6. Принижувати своїх товаришів, дорослих, учителів.

Розділ III. Вибори

Стаття 1. Кандидат в президенти висувається учнівськими колективами закладу.

Стаття 2. Президент обирається таємним голосуванням на загальношкільних виборах.

Стаття 3. Вибори проводяться за потребою.

Стаття 4.Вибори відбуваються на початку другого семестру.

Стаття 5. Президент обирається простою більшістю голосів учнів класів школи шляхом таємного голосування або голосуванням президентської ради за більшістю голосів.

Стаття 6. Бути обраним має право кожен учень 8—11 класів школи.

Стаття 7. Офіційне оголошення результатів виборів президента учнівського самоврядування проводиться на наступний день після виборів.

Стаття 8. Новообраний Президент учнівського самоврядування вступає на пост з моменту складання присяги на урочистому засіданні.

Стаття 9. Президенту вручається посвідчення Президента учнівського самоврядування.

Стаття 10. День оголошення результатів виборів слід вважати святом — Днем Президента.

Розділ IV. Загальні учнівські збори школи

Стаття 1. Найвищим органом учнівського самоврядування школи є загальні учнівські збори школи.

Стаття 2. Загальні учнівські збори школи мають скликатися не рідше 2-х разів на рік.

Стаття 3. Загальні учнівські збори школи вирішують поточні важливі справи шкільного життя.

Розділ V. Президентська рада

Стаття 1. Президентська рада є органом влади школярів, що підпорядковується загальним зборам школи, звітується перед Президентом учнівського самоврядування, класними керівниками, адміністрацією школи і  затверджується лише директором школи.

Стаття 2. До складу ради входять мери 5-11 класів, що визнаютьстатут і дотримуються законів школи.

Стаття 3. Рада вирішує питання про порушення законів школи і, в залежності від кількості і ступеня порушень, накладає стягнення (вибачення, публічне вибачення, відшкодування збитків, повторне чергування, попередження про клопотання, про виключення та інше).

Стаття 4. Рада може подати клопотання про захист учня в конфліктній ситуації з викладачем чи працівником школи.

Стаття 5. Рада організовує і сприяє організації різноманітних шкільних заходів, направлених на покращення умов життя школи.

Стаття 6. Рада керує роботою центрів. Рада може бути присутня на засіданні педагогічної ради школи.

Стаття 7. Члени ради особисто відповідають за основні напрямки роботи самоврядування.

Стаття 8. Члени ради збирають ідеї учнів своїх класів стосовно роботи самоврядування і представляють їх назборах ради.

Стаття 9. Члени ради представляють своїм класам звіти роботи президентської ради.

Розділ VI. Президент учнівського самоврядування та його помічники

Стаття 1. Президент є головою учнівського самоврядування школи.

Стаття 2. Президент є гарантом прав учнів, визначених законом.

Стаття 3. Президент призначає організаторів центрів, а також безпосередньо коригує і спрямовує роботу центрів.

Стаття 4. Президент співпрацює з адміністрацієюзакладузгідно статуту.

Стаття 5. Президент може призупинити рішення правління і домагатися його перегляду.

Стаття 6. Президент може бути присутнім на засіданні педагогічної ради школи, виступати на захист учнів школи.

Стаття 7. Президент звітуєпередучнівським самоврядуванням щочверті. Правління може оголосити імпічмент Президенту в разі невиконання Президентом своїх обов'язків і порушень законів школи.

Стаття 8. Президент поводить себе толерантно, суворо дотримується норм культури спілкування.

Стаття 9. Президент складає таку присягу: «Я, (ім'я та прізвище), волею учнів школи обраний Президентом Учнівського самоврядування, заступаючи на цей пост, повністю усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити учням та колективу школи, суворо дотримуватися Конституції України та Статуту школи, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати авторитет школи, охороняти права, свободи і законні інтереси учнів школи, гідно нести високе звання Президента Учнівського самоврядування, сумлінно виконувати свої обов'язки».

Стаття 10. Президент планує і веде збори ради.

Стаття 11. Президент розподіляє завдання між членами ради.

Стаття 12. Президент співпрацює з директором школи, засткпником та центрами.

Стаття 13. Президент виконує функцію зв'язку між учнями й адміністрацією школи, вчителями і місцевою громадою.

Стаття 14. Президент відповідає за підготовку майбутніх керівників учнівського самоврядування в школі.

Стаття 15. Президент виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента учнівського самоврядування.

 Стаття 16. Замісник Президента є правою рукою Президента.

Стаття 17. Заступник Президента  за відсутності Президента виконує його обов’язки.

Стаття 18. Заступник Президента допомагає виконувати Президенту його обов’язки.

Стаття 29. Заступник Президента щохвилини готовий взяти на себе обов’язки Президента.

Стаття 20. Секретар Президента працює разом із Президентом, опрацьовує порядок зборів ради.

Стаття 22. Секретар Президента перед зборами збирає усі пропозиції, які має розглянути рада.

Стаття 22. Секретар Президента протоколює збори.

Стаття 23. Секретар Президента веде листування.

Стаття 24. Секретар Президента збирає письмові пропозиції, прохання, повідомлення учнів, що надходять до учнівського самоврядування.

Розділ VІІ. Припинення повноважень Президента та членів учнівського самоврядування.

Стаття 1. Повноваження Президента та членів учнівського самоврядування можуть бути припинені у разі:

  • складання повноважень за особистою заявою;
  • переходу до іншої школи;
  • відкликання класом свого представника зі складу самоврядування;
  • член самоврядування може бути виключений зі складу самоврядування за рішенням учнівського самоврядування школи у випадку несистематичного виконання своїх обов’язків і не реагування на зауваження інших членів щодо покращення своєї роботи, а також у випадку, коли член самоврядування порушує правила для учнів.

У такому випадку учні класу повинні обрати нового члена учнівського самоврядування не пізніше одного місяця з часу виключення.

Розділ VIIІ. Центри

Стаття 1. Мери 5-11 класів є керівниками центрів і керують їх роботою.

Стаття 2. Центри піклуються про молодших школярів.

Стаття 3. Центри залучають дітей, підлітків до господарсько-трудової діяльності та до участі в спортивних секціях, змістовного дозвілля.

Стаття 4. Центри готують творчі виставки учнів.

Стаття 5. Центри у кожному класі організовують культурно-масову роботу, залучають учнів до участі в загальношкільних заходах.

Стаття 6. Центри організовують у школі ігротеки для розваг і занять учнів у вільний час.

Стаття 7. Центри організовують культпоходи та екскурсії з урахуванням заяв класних колективів, ведуть облік відповідної роботи.

Стаття 8. Центри надають посильну допомогу класним керівникам.

Стаття 9. Центри співпрацюють між собою.

Центр охорони здоров’я та спорту

Стаття 10. Робота центру полягає в проведенні різних спортивних акцій, турнірів, туристичних змагань і походів, у формуванні культури поведінки, норм моралі.

Стаття 11. Керівник центру повинен мати організаторські здібності, хорошу фізичну форму і бути прикладом для інших учнів.

Стаття 12. Члени центру повинні проявляти активність у різних спортивних акціях, здійснювати нагляд за фізичною формою учнів та станом здоров’я, пропагувати здоровий спосіб життя.

Центр культури та відпочинку

Стаття 13. Центр культури та відпочинку керує проведенням культурно-масових справ, організацією шкільних і класних вечорів, свят народного та шкільного календаря, розподіляє між класами та учнями доручення до підготовки цих заходів.

Стаття 14. Центр культури та відпочинку організовує оформлення школи та класних кімнат.

Стаття 15. Центр культури та відпочинку несе відповідальність за підготовку програми художньої частини та дозвілля.

Стаття 16. Центр культури та відпочинку встановлює зв'язки з кінотеатрами, клубами, Будинками культури, Будинками дітей та молоді, музеями тощо.

Стаття 17. Центр культури та відпочинку домовляється про проведення лекцій, вечорів, екскурсій для учнів.                       

Стаття 18. Центр культури та відпочинку  організовує проведення конкурсів і оглядів художньої самодіяльності.

Стаття 19. Проводить акції «Твій зовнішній вигляд», «Змінне взуття».

Центр навчання

Стаття 20. Центр навчання організовує допомогу в разі потреби учням, які мають незадовільні оцінки.

Стаття 21. Центр навчання залучає учнів у гуртки, виступає з ініціативою

створення нових гуртків за інтересами.

Стаття 22. Центр навчання надає допомогу вчителям в організації тематичних вечорів, створення лекторських груп тощо.

Стаття 23. Центр навчання бере участь в обладнанні навчальних кабінетів,

організації виготовлення навчальних посібників, дидактичного матеріалу, облік і збереження обладнання, ремонт і виготовлення нових, дидактичних матеріалів у шкільних умовах.

Стаття 24. Центр навчання проводить заходи, направлені на підвищення якості знань учнів (предметні олімпіади, вечори, стінгазети, конкурси, огляди підручників).

Стаття 25. Центр навчання бере участь у підготовці і проведенні бесід у класах.

Центр дисципліни і порядку

Стаття 26. Центр дисципліни і порядку надає допомогу педагогічному колективу школи у вихованні свідомої дисципліни, дотриманні учнями Правил для учнів.

Стаття 27. Центр дисципліни і порядку організовує чергування класних колективів по школі, на вечорах.

Стаття 28. Центр дисципліни і порядку виховує в учнів бережливе ставлення до

збереження шкільного майна.

Стаття 29. Центр дисципліни і порядку призначає бригади учнів для ремонту меблів та шкільного інвентарю.

Стаття 30. Центр дисципліни і порядку призначає відповідальних за дотримання дисципліни та порядку.

Стаття 31. Центр дисципліни і порядку використовує заходи виховного впливу до порушників дисциплін.

Стаття 32. Центр дисципліни і порядку здійює контроль за діяльністю і

їдальні.

Центр праці

Стаття 33. Центр праці проводить активно-творчу діяльність по охороні природи.

Стаття 34. Центр праці проводить трудові операції.

Центр національного відродження

Стаття 36. Центр національного відродження сприяє вивченню фольклору.

Стаття 37. Центр національного відродження сприяє формуванню мовної культури.

Стаття 38. Центр національного відродження сприяє вихованню інтересу до народних звичаїв та обрядів.

Стаття 39.  Центр національного відродження сприяє збору та запису народних обрядів, популяризації народної творчості.

Стаття 40. Центр національного відродження організовує позаурочну діяльність молодших школярів.

Стаття 41. Центр національного відродження надає шефську допомогу, залучає до спільної роботи по впровадженню народознавства.

Центр «Волонтер»

Стаття 42. Здійснює координацію роботи волонтерських загонів по класах.

Стаття 43. Виявляє милосердя до хворих і людей похилого віку, допомагаючи їм.

Стаття 44. Організовує заходи до Дня людей похилого віку, Дня інваліда, Дня захисту дітей.

Стаття 45. Організовує зустрічі з ветеранами, учасниками війни та АТО.

Стаття 46. Виховує готовність жити і діяти за принципом гуманізму, милосердя, людяності.

Розділ ІХ. Прикінцеві положення

Стаття 1. Статут набуває чинності з дня його прийняття.

Стаття 2. День прийняття статуту учнівського самоврядування є загальношкільним святом — Днем статуту учнівського самоврядування.

Розділ X. Перехідні статті

Стаття1. Правління коригує статут учнівського самоврядування для нинішніх та майбутніх поколінь учнів.

Стаття2. Статут є дійсним, поки відповідає сучасній структурі школи.

Стаття3. Статут затверджується правлінням учнівського самоврядування та директором школи.

Стаття4. Всі статті статуту стосуються кожного учня та працівника школи — без винятків.